Algemene voorwaarden

1. Mijn gegevens

Janneke Robers | de kunst van het vrouw-zijn
De la Reijstraat 2, 6814 AE, Arnhem
janneke@jannekerobers.nl | 06-47766716

KVK: 34325804
BTW nr: NL001595208B74

2. Definities

Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingsessie, workshop, retraite e.d. en/of via mijn website een online bestelling doet voor een fysiek product en/of online programma.
Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Janneke Robers een opdracht verstrekt.

3. Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Janneke Robers en haar klant en/of opdrachtgever.

4. Aard van de dienstverlening

Alle activiteiten van Janneke Robers zijn gericht op groei en bewustwording. De klant past het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe. Dat betekent dat de klant verantwoordelijk is voor het succes en/of het behalen van gestelde doelen.

5. Informatieverstrekking

Klant en opdrachtgever dienen alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht vooraf te verstrekken. Janneke Robers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door de klant en/of opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid

Janneke Robers is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. De activiteiten van Janneke Robers zijn geen vervanging van een psychologisch en/of medisch consult en/of therapie.

7. Dossier en geheimhouding

Janneke Robers doet zeer beperkt aan dossiervorming. Dossiers zijn uitsluitend ter inzage van haarzelf en de betreffende klant en worden niet aan derden verstrekt. Een derde, bijvoorbeeld een werkgever of een arts, heeft alleen inzage in het dossier mits de betreffende klant daar vrijwillig toestemming voor geeft.

Je contactgegevens en handgeschreven notities bij de individuele sessies worden bewaard in een kast in de praktijk. Deze notities worden zo lang bewaard als de wet dat eist (op dit moment 10 jaar). Na deze termijn worden ze vernietigd.

Digitaal opgeslagen contactgegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk door Janneke Robers met een wachtwoord. Externe backups zijn versleuteld en beveiligd.

De ervaringen die Janneke Robers opdoet tijdens de contacten met klanten kunnen verwerkt worden in openbare uitingen op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is met welke klant zij deze ervaring heeft opgedaan. Klanten kunnen hiertegen bezwaar maken en dienen dit schriftelijk te melden bij de Janneke Robers.

8. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief btw en (indien van toepassing) exclusief verzendkosten, tenzij er nadrukkelijk iets anders staat geschreven.

9. Factuur

Bij iedere aankoop van een product of dienst ontvangt de klant een factuur. Bij een online aankoop is de bevestigingsmail tevens de factuur. Deze factuur komt ook in de administratie van Janneke Robers en wordt maximaal 7 jaar bewaard.

Mocht de klant naderhand nog een kopie van een betreffende factuur willen, kan dat uiteraard. Wanneer de klant een mail stuurt naar Janneke Robers met haar naam, de gegevens én datum van de bestelling, ontvangt de klant binnen een week een mail met de pdf van de desbetreffende factuur of een kopie van de bevestigingsmail (als het een online aankoop is).

10. Betalingstermijn en incassoprocedure

Facturen dienen binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij daarop anders vermeld staat, op de bankrekening van Janneke Robers te zijn bijgeschreven.

Mocht de klant haar factuur na twee herinneringen als nog niet betalen, wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 22e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.

11. Kopie van overeenkomst

Na het bestellen van een online product en/of dienst krijgt de klant een automatische bevestiging van haar bestelling met de gegevens waarmee zij de bestelling heeft gedaan. In dit mailtje zit ook een link naar de algemene voorwaarden. Dit alles te samen is haar kopie van overeenkomst en dient ook als factuur voor eigen administratie.

12. Annulering van coachafspraken

Klanten mogen tot 24 uur voor coachafspraken afzeggen. Wanneer de klant niet minimaal 24 uur van te voren afzegt of simpelweg niet op de afspraak verschijnt, worden de volledige kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

Voor annulering van (deelname aan) workshops, trainingen, lezingen, retraites e.d. geldt:
binnen drie maanden voor aanvang is € 30,- verschuldigd aan administratiekosten*, binnen 4 weken voor aanvang is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd, binnen 2 weken voor aanvang is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

*Uitgezonderd Voluit Vrouw-zijn en Yemaya: vier je vrouw-zijn. Daarbij zijn de niet terug te vorderen administratie kosten gelijk aan het inschrijfgeld à € 150,-.

Voor fysieke producten en online programma’s geldt dat deze binnen 14 dagen geannuleerd en geretourneerd mag worden. Dit gaat niet op voor meditaties, werkboeken en op maat gemaakte producten. Zie kopje 13.

13. Retourneren

Binnen 14 dagen mag een klant haar product, zonder opgaaf van reden, retour sturen. Gebruik daarbij dit retour formulier online aankopen. De klant krijgt dan binnen 14 dagen haar geld terug gestort op haar rekening.

De kosten van het retour sturen komen voor rekening van de klant. Ook slijtage of zichtbare gebruiksschade moet, in geval van retourneren, door de klant worden vergoed.

Dit herroepingsrecht is uitgesloten op Janneke Robers haar werkboeken, meditaties en op maat gemaakte producten. Ook geldt dit recht van retourneren niet meer als de klant de verzegeling op cd’s en/of dvd’s heeft verbroken.

14. Levertermijn van online gekochten producten

De wettelijke levertermijn van fysieke producten is 30 dagen, maar als Janneke Robers het product op voorraad heeft, wordt het binnen 6 werkdagen opgestuurd. In de praktijk komt het er op neer dat Janneke Robers het product de dag nadat de betaling bij haar is binnen gekomen naar de klant opstuurt.

Bij de bestelling van een online programma krijgt de klant binnen 6 werkdagen een bevestiging van haar deelname met de nodige informatie over de begindatum van het programma.

15. Bezorging en bezorgkosten

De bezorging van Janneke Robers haar fysieke producten gaat via PostNL. Het risico van de verzending ligt bij Janneke Robers. Daarom worden pakketten altijd met een track & trace code verstuurd. Mocht de klant deze code willen om de status van haar verzending in te kunnen zien via de site van PostNL, kan de klant deze per mail bij Janneke Robers opvragen.

De bezorgkosten van een product zijn duidelijk gespecificeerd bij op de betaalpagina.

16. Garantie

Al de door Janneke Robers geleverde diensten en producten volden aan de omschrijving zoals klanten deze kunnen lezen op de website. Voldoet er iets niet aan de omschrijving, mag de klant het product retourneren. Zij krijgt dan desgewenst een nieuw product of haar geld terug.

17. Copyright

Op al het materiaal dat Janneke Robers verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.

18. Klachten

Wanneer de opdrachtgever en/of klant niet tevreden is over een geleverde dienst, dient zij dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan Janneke Robers te melden. In overleg wordt onderzocht hoe de klacht in alle redelijkheid kan worden verholpen.

Indien een klacht volgens de klant of de opdrachtgever niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan deze zich schriftelijk richten tot de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen te Utrecht, waaraan Janneke Robers verbonden is.

Phoenix Opleidingen
t.a.v. Ethische code en klachtencommissie
Raiffeisenlaan 26 A
3571 TE  Utrecht

Lees hier de gehele Ethische Code.LOGO deeln EC 469x229

Janneke Robers

De kunst van het vrouw-zijn
De la Reijstraat 2
6814 AE Arnhem


T: 06-47766716
E: Janneke@jannekerobers.nl
×