Privacy verklaring

Weten hoe ik om ga met je privacy en je contact gegevens? Hieronder lees je hoe ik dat doe.

Over mij:

Janneke Robers | De Kunst van het Vrouw-zijn
De la Reijstraat 2
6814 AE, Arnhem
+31 06 47766176
www.jannekerobers.nl

Wil je iets weten of een verzoek indienen, stuur je mail naar janneke@jannekerobers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, verwerk ik (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je…

 • Voor- en achternaam
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Het kan zijn dat we in on-/offline contact het hebben over gevoelige persoonsgegevens. Mochten deze van belang zijn in mijn verdere begeleiding van jou, kan het zijn dat ik deze opsla. Het gaat dan om deze bijzondere persoonsgegevens.

 • seksuele leven
 • gezondheid
 • Biometrische gegevens
 • Genetische gegevens

Doel en basis van de verwerking van deze persoonsgegevens verwerken:

Ik sla je persoonsgegevens op voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en blogs
 • Verzenden van inhoudelijke informatie die hoort bij het programma waarvoor jij je hebt ingeschreven
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Janneke Robers | De Kunst van het Vrouw-zijn analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Janneke Robers | De Kunst van het Vrouw-zijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Janneke Robers | De Kunst van het Vrouw-zijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Janneke Robers | De Kunst van het Vrouw-zijn) tussen zit. Janneke Robers | De Kunst van het Vrouw-zijn gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Cardgate: betalingssysteem voor het verwerken van jouw betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Janneke Robers | De Kunst van het Vrouw-zijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens bewaar ik, zoals wettelijk voorgeschreven, 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Janneke Robers | De Kunst van het Vrouw-zijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen je gegevens met:

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • CMRsysteem
 • Boekhouder
 • Mailserver
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Met al deze diensten hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Janneke Robers | De Kunst van het Vrouw-zijn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ik gebruik deze cookies:

 • Facebook
 • Y0utube
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Google Analytics
 • Twitter
 • Gravatar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of in te trekken. Dat kun je doen door een verzoek daartoe te sturen naar janneke@jannekerobers.nl. Ik zal dan bij jou persoonlijk verifiëren dat jij ook daadwerkelijk degene bent die dit verzoek indient. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten?

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Janneke Robers | De Kunst van het Vrouw-zijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via janneke@jannekerobers.nl.

Janneke Robers | De Kunst van het Vrouw-zijn heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Janneke Robers

De kunst van het vrouw-zijn
De la Reijstraat 2
6814 AE Arnhem


T: 06-47766716
E: Janneke@jannekerobers.nl
×